Още един учен от института в Садово стана доктор във ВУАРР

Колективът на Института по растителни и генетични ресурси в Садово се увеличи с още един учен, който придоби образователната и научна степен „доктор“ във Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите. Разработката на Светла Качакова „Сравнителни изследвания върху биологичните и стопански качества на колекция линии от Тriticum aestivum, получени по биотехнологични методи“ е посветена на селекцията на пшеницата.

„Резултатите ще бъдат основа на по-нататъшното развитие и ускоряване на селекционния процес“, уверен е директорът на института проф. Тенчо Чолаков. Точно преди 10 години Светла Качакова започва работа като агроном в института в отдел „Селекционно-генетичен“. През 2009 година става асистент в отдел „Растителни биотехнологии“, където работи и до днес. В продължение на три години са провеждани сравнителни сортови опити с регенерантни линии пшеница, а самият дисертационен труд съдържа 20 таблици.

„Поради стратегическото си значение пшеницата е обект на изследване в много страни с оглед повишаване на продуктивността и качеството на зърното, създаване на нови сортове и линии, устойчиви на променящите се климатични условия. Наред с класическите методи на селекция приложение намират и методите на растителните биотехнологии. Използването им за създаване на нови линии и сортове за по-кратки срокове е основна тенденция в съвременната селекция при обикновената зимна пшеница“, обяснява Светла Качакова.

„В дисертационния си труд тя прави сравнителна характеристика върху някои биологични и стопански качества на колекция линии от Тriticum aestivum с оглед на внедряването им в производството или използването им като изходен селекционен материал“, обясни научният ръководител проф. Димитър Диманов – един от доайените на биотехнологиите у нас.

Преди половин година във ВУАРР се проведе първата публична защита за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност „Растениевъдство“. Темата на дисертационния труд на Григори Иванов също от института в Садово бе „Установяване на генотипове обикновена зимна пшеница и грах, подходящи за биологично земеделие“.

Подготовката в докторската програма се провежда в катедра „Аграрни науки“ на ВУАРР, чийто ръководител е доц. д-р Светла Димитрова.

 

Leave a reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Copyright © 2015 TV Natural. All Rights Reserved.